sipka-small

Revize elektro, revize elektroinstalace a elektrických spotřebičů

Každý provozovatel, ať už fyzická osoba či státní organizace je ze zákona (konkrétně č. 262/2006 Sb (zákoník práce), nařízení vlády č. 101/2005 Sb a nařízení vlády č.: 378/2001 Sb) povinen zajistit revize o stavu elektrospotřebičů, strojů či elektrických instalací, a to dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 1600 ed.2 (elektrické spotřebiče, ruční nářadí).

 Revize elektrospotřebičů, revize elektroinstalace a elektrických rozvodů jsou důležitou zpětnou kontrolou pro odběratele elektrické energie. Provádí se za pomocí speciálních profesionálních měřících přístrojů, které změří aktuální hodnoty. Revize elektrozařízení, elektrospotřebičů či elektroinstalací jsou nutné z toho důvodu, aby se firmy a domácnosti dozvěděly o aktuálním stavu provozovaného elektrického zařízení, a tím se předešlo úrazům elektrickým proudem či se eliminovalo riziko vzniku požáru na minimum. Součástí revize je zpracování revizní zprávy, kde jsou detailně zaneseny výsledky měření a datum provedení dané revize.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Dále nabízíme tyto služby:

rychlý kontakt

   +420-722-176-790
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     Facebook
    kontaktní formulář